Koordynator BHP

Obsługa w zakresie BHP i PPOŻ

Ochrony Danych Osobowych RODO

 607 580 180

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP ON LINE

 

Firma "Koordynator BHP" od 2008 roku gwarantuje swym klientom obsługę w zakresie BHP, PPOŻ i RODO

Prowadzimy także szkolenia specjalistyczne (m.in. szkolenie praca na wysokościach), outsourcing kadry i place oraz cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia BHP online.

Nowość - Ślad Węglowy - raporty

Audyt środowiskowy: 14001:2015

Zobacz szkolenia BHP

Zobacz szkolenia specjalistyczne

Posiadane doświadczenie pozwala nam szybko i skutecznie wdrożyć zasady bezpiecznej pracy oraz profesjonalnie założyć i prowadzi niezbędną dokumentację regulowaną przez przepisy BHP.

Zobacz RODO Ochrony Danych Osobowych

Zobacz BDO

Zobacz KOBIZE

Zobacz SZWO

Koordynator BHP

Posiadane uprawnienia

uprawnienia

  • Główny Specjalista ds. BHP
  • Inspektor ochrony przeciwpożarowej _ Główna Szkoła Pożarnictwa w Warszawie
  • Ochrona Środowiska - Politechnika Łódzka Gospodarka Odpadami
  • Zarządzanie Jakością - Politechnika Łódzka - Menadżer Jakości
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowy - Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa
  • Audytor norm ISO 9001, 14001, 18001

ZAUFALI NAM