Przeglądy hydrantów

Jak często robić przeglądy hydrantów?

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglaody hydrantow

ZAUFALI NAM