Pomiary elektryczne

Wykonujemy:

 • Pomiary instalacji elektrycznej
 • Pomiary instalacji odgromowej
 • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
 • Przeglądy głównego wyłącznika ppoż
 • Wykonujemy roczne i 5 - letnie przeglądy elektryczne w:
  • szkołach, przedszkolach, świetlicach, domach kultury
  • urzędach, bibliotekach
  • zakładach produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych
  • restauracje, hotele

pomiary

Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących pomiarów elektrycznych:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary urządzeń różnicowo-prądowych (pomiary zerowania)
 • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego
 • sprawdzenie działania wyłączników ppoż
 • sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Posiadamy profesjonalne mierniki firmy SONEL, których kalibrację wykonujemy raz w roku. Na każdy pomiar wykonujemy osobny protokół.

ZAUFALI NAM