System bezpieczeństwa informacji

System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)

Aby sprostać nowym wyzwaniom, konieczne jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacyjnego organizacji, adekwatne do współczesnych zagrożeń. Zapewniamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem systemu bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie powyższych obszarów bezpieczeństwa spowoduje skuteczne dostosowanie się do wymogów prawa oraz oczekiwań klientów i kontrahentów, a także podniesie jakość oferowanych produktów i usług oraz prestiż organizacji. Przede wszystkim jednak wydatnie zwiększy bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

schemat systemu bezpieczenstwa informacji

Etapy wdrożenia:

 • audyt zgodności z wymogami ISO/IEC 27001,
 • klasyfikacja aktywów,
 • analiza ryzyka,
 • opracowanie zabezpieczeń,
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI,
 • szkolenia pracowników z SZBI,
 • szkolenie audytorów wewnętrznych SZBI,
 • audyt powdrożeniowy na zgodność z wymogami ISO/IEC 27001,
 • wsparcie powdrożeniowe w zakresie utrzymania i przeglądów SZBI.

Korzyści:

 • wizerunek organizacji, dla której bezpieczeństwo informacji jest priorytetem,
 • stałe udoskonalanie systemu zabezpieczeń informacji,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentu oraz jego negatywnych następstw,
 • tworzenie procedur ochrony informacji na wszystkich poziomach, w całej organizacji,
 • może pomóc w uzyskaniu statusu preferowanego kontrahenta.

ZAUFALI NAM