Ochrona PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi, miejscowymi zagrożeniami poprzez:

  1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  3. prowadzenie działań ratowniczych.

ochrona ppoz

ZAUFALI NAM