Audyt BHP

Audyt wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audyt wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma na celu sprawdzenie poprawności i sprawdzeniu przestrzegania zaimplementowanych wcześniej wytycznych z zakresu BHP i P.POŻ.

Przeprowadzony wywiad z pracownikami i ogólna ocena zakładu pracy pozwala nam szybko zweryfikować ewentualne niedopatrzenia. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić raport jakie dodatkowe zmiany należy wprowadzić.
Audyty kończą się sporządzeniem stosownego raportu, którego tezy pozwalają skutecznie eliminować wszelkie niedociągnięcia.

Audyt BHP

Przedsiębiorstwa współpracujące z nami na zasadzie kompleksowej obsługi BHP i P.POŻ mogą liczyć na przeprowadzanie takich audytów nie opłatnie. Zalecamy naszym klientom przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa raz w roku co pozwala zachować pożądaną jakość w organizacji.

Polepszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować przyznaniem dodatkowych punktów przy ocenie wniosków o dotacje unijne.

ZAUFALI NAM