KOBIZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Przeraża Cię nowy elektroniczny system dotyczący zarządzania emisjami w Twojej firmie?
Możesz zlecić obsługę Twojego profilu NAM

Oferujemy:

  • Przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie.
  • Rejestrację konta w Krajowej Bazie.
  • Sporządzenie raportu – w tym analizę danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu oraz wprowadzeniem danych do systemu.
  • Przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia, którego celem będzie przygotowanie pracowników do samodzielnego sporządzania raportów w następnych latach.
  • Oferta jest adresowana w głównej mierze do podmiotów, które nie spełniły jeszcze obowiązku sprawozdawczości do Krajowej Bazy – nadal istnieje możliwość złożenia sprawozdania

Koszt:

  • Ceny naszych usług ustalamy z Państwem indywidualnie w zależności od zakresu współpracy.
  • Cena opracowania zależy m.in. od rodzaju, ilości i wielkości instalacji (ilości emitorów), ilości emitowanych substancji.
  • Do uzyskania szacunkowej wyceny niezbędne są informacje o zakresie usług, jakimi są Państwo zainteresowani. W tym celu prosimy o kontakt.

Wykonujemy również w imieniu firm obowiązki sprawozdawcze do Urzedu Marszałkowskiego z emisji do środowiska

ZAUFALI NAM