Audyt zgodności - ochrony danych osobowych

W ramach audytu ochrony danych osobowych

 • poddamy analizie posiadaną dokumentację ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z prawem oraz aktualności,
 • zbadamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych,
 • zweryfikujemy zakres i cel przetwarzania danych,
 • zweryfikujemy merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celu przetwarzania,
 • zweryfikujemy system techniczno-organizacyjny ochrony danych osobowych,
 • poddamy analizie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej (poddamy analizie fizyczne i logiczne zabezpieczenia infrastruktury informatycznej),
 • poddamy analizie polityki bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 • zweryfikujemy funkcjonalności aplikacji i poziom ich zabezpieczeń, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zaproponujemy optymalne rozwiązania,
 • sprawdzimy poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 • zweryfikujemy poziom wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zweryfikujemy zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i doradzimy, jak to robić w opracujemy i wdrożymy,
 • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego z Państwa pracowników,
 • dokumenty pracownicze (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności),
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc).

ZAUFALI NAM