Przejecie funkcji Inspektora Danych Osobowych IDO

W ramach przejęcia Inspektora Danych Osobowych IDO oferujemy

 • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
 • przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • tworzenie profesjonalnych opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,
 • badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych,
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.

ZAUFALI NAM