Wsparcie funkcji ADO lub IDO

Wsparcie ADO lub IDO - w jego ramach oferujemy

 • bieżącą ocenę zgodności systemu ODO z przepisami prawa oraz stanem faktycznym,
 • udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych,
 • pomoc w kontaktach z GIODO,
 • pomoc w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc przy prowadzeniu i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie w sprawie udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe,
 • pomoc przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania danych osobowych,
 • pomoc przy przygotowaniu wniosków zgłoszeń rejestracyjnych do GIODO oraz w aktualizacji już zarejestrowanych zbiorów danych osobowych,
 • wsparcie podczas prowadzenia korespondencji z GIODO,
 • opiniowanie wzorów dokumentów (w języku polskim) oraz właściwej realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego ochrony danych osobowych (odpowiednie klauzule w dokumentach, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne),
 • comiesięczne szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, metodą e-learningu lub wideo-konferencji,
 • wsparcie podczas nadzorowania bieżących procesów przetwarzania danych osobowych,
 • udział podczas kontroli GIODO.

ZAUFALI NAM