Wypadki przy pracy

Przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego

Proponujemy Państwu przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenie wszelkich protokołów i kart wymaganych w dokumentacji powypadkowej.

Nasi doświadczeni inspektorzy nie tylko wykonają rzetelnie dochodzenie powypadkowe ale również doradzą Państwu co można zrobić na poszczególnych stanowiskach pracy celem podniesienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom.

Obowiązki Pracodawcy w razie wypadku:

  • udzielenie pierwszej pomocy,
  • rozpoznanie okoliczności i przyczyny wypadku,
  • przesłuchanie świadków wypadku i poszkodowanego
  • wypełnienie właściwych protokołów i kart wchodzącychw skład dokumentacji powypadkowej

Wypadki przy pracy

Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku sporządza nie później niż w terminie 14 dni (lub dłużej w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn jego niedotrzymania) liczonych od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia.
Prowadzimy dochodzenia powypadkowe wszelkich wypadków z jakimi styka się pracodawca.

Przygotowujemy korespondencję z ZUS i GUS.
Prowadzimy wymagane rejestry wypadków.
Zajmujemy się również dokumentacją i korespondencją związaną z chorobami zawodowymi.

ZAUFALI NAM