Nasz nadzór BHP obejmuje

Nasz nadzór BHP obejmuje:

 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
 • szkolenia z zakresu PPOZ oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w celu podwyższenia bezpieczeństwa w zakładzie)
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne
 • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,
 • odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację zaleceń służ kontrolujących (PIP, SANEPID)
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 • zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm

nadzor BHP

ZAUFALI NAM