HACCP

Dla przemysłu spożywczego

System HACCP (GMP/GHP)- obowiązkowy do wdrożenia przez wszystkie firmy żywnościowe

h01

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. Prowadzenie nadzoru nad ryzykiem oraz ukierunkowanie na zminimalizowanie zagrożeń (biologicznych, chemicznych oraz fizycznych) w procesie produkcji, magazynowania oraz obrotu żywnością. Warunki wstępne systemu HACCP zostaną spełnione przez wdrożenie i stosowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Nasza firma proponuje pomoc przedsiębiorstwom w pełnym wdrożeniu systemu HACCP. Zapewniamy pełne przygotowanie dokumentacji celem efektywnego wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzanie auditów wewnętrznych przez wykwalifikowanych zespół auditorów. Proponujemy stałe nadzorowanie przedsiębiorstwa oraz regularną kontrolę procesów. Dodatkowo wspieramy właścicieli podczas kontroli Państwowych Inspekcji Nadzoru oraz podczas auditów certyfikujących. Nasza firma aktualizuje dokumentację oraz pomaga przy wdrażaniu działań korygujących. Wspieramy naszych klientów w wyborze firmy certyfikującej oraz reprezentujemy firmę podczas auditów reklamacyjnych, czy klientowskich.

Poprawne wdrożenie systemu pozwala na stały monitoring krytycznych punktów kontrolnych oraz gwarantuje produkcję żywności bez zagrożeń zdrowotnych. Charakter prewencyjny systemu pozwala na podjęcie działań przed wystąpieniem zagrożenia. Dzięki zastosowaniu analizy ryzyka obniżamy koszty w całym łańcuchu produkcyjnym (mniej reklamacji przy większym zadowoleniu klienta).

Standard BRC, IFS, FSSC 22000, norma ISO 22000- niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieciowych oraz marek własnych

Nasza firma zapewnia kompleksową pomoc przy wyborze odpowiedniego międzynarodowego standardu i/lub normy zapewniającej bezpieczeństwo produkowanej żywności. Omawiamy wymagania oraz przedstawiamy harmonogram obowiązkowych zmian w firmie celem doskonalenia procesów. Wspieramy naszych klientów przy przygotowywaniu całej dokumentacji wraz z procedurami, instrukcjami oraz formularzami zapisów. Pomagamy przedsiębiorstwom w wyborze firmy certyfikującej oraz reprezentujemy firmę podczas auditów certyfikujących, reklamacyjnych oraz klientowskich. Wdrażamy działania poauditowe. Wdrożenie i certyfikowanie standardów pozwala na uzyskanie międzynarodowego uznania w branży „food”. Niejednokrotnie uzyskanie wysokiego wyniku na audycie pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych auditów klientów.

Pomagamy naszym klientom sprostać wymaganiom stawianym przez partnerów biznesowych i kontrahentów. Pomagamy obniżyć bariery handlowe i zwiększamy konkurencyjność firmy na rynku. Aktualizujemy system oraz dokumentację w przypadku wydania nowej wersji normy lub standardu. Pamiętajmy, że uzyskanie certyfikatu pozwala na tworzenie lepszego wizerunku firmy.

Naszym klientom pomagamy rozszerzać swoją działalność w zakresie certyfikacji HALAL, KOSHER oraz EKOLOGICZNEJ w zależności od zapotrzebowania.

Dodatkowo naszym klientom proponujemy niezależny audit sprawdzający przygotowanie firmy do auditu certyfikującego. Uzyskane niezależne wyniki pozwolę na ocenę stopnia przygotowania firmy do auditów certyfikujących i/lub nadzoru.

 

ZAUFALI NAM