Ocena ryzyka zawodowego

Kiedy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego wykonać należy przed oddaniem do użytku danego stanowiska pracy.

Ocenę wykonujemy także:

  • po wprowadzeniu zmian na stanowisku pracy lub w technologii produkcji,
  • gdy zachodzą istotne zamiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony
  • w przypadku wystąpienia zdarzenia wypadkowego,
  • w przypadku otrzymania nakazu wydanego przez PIP i PIS

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy dla stanowiska pracy a nie dla każdego pracownika

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawco my to zrobimy za Ciebie!

Zgodnie z art.226 kp i rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp, każdy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.


W celu spełnienia w/w obowiązku trzeba ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję, zagrożenie , skutki , profilaktykę, dokonać oceny ryzyka itp.

Dlaczego warto?

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego oprócz spełnienia wymogów ustawy stawia pracodawcę w lepszej pozycji w sytuacji ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz może być podstawą ulg po wprowadzeniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej.

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

ZAUFALI NAM