RODO - audyt zgodności

Wspieramy wdrażanie RODO

W praktyce wdrożenie RODO oznacza dostosowanie:

 • procesów biznesowych,
 • systemów informatycznych,
 • dokumentacji.

Proponowany przez nas pakiet obejmuje osiem etapów:

 • warsztaty dla zespołu wdrożeniowego,
 • audyt otwarcia,
 • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
 • mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych,
 • dostosowanie środowiska teleinformatycznego,
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
 • szkolenie pracowników i współpracowników,
 • audyt zamknięcia.

Przygotowujemy na przyszłość:

 • do monitorowania i przeglądu systemu ochrony danych osobowych,
 • do współpracy z nowym Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
 • do realizacji praw osób fizycznych (np. do bycia zapomnianym).

Oferujemy także pomoc przy utrzymaniu systemu ochrony danych:

 • audyty kontrolne,
 • wsparcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (dotychczas ABI),
 • przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Korzyści przy wyborze kompleksowej oferty wspierającej wdrożenie RODO:

 • dobrze przemyślany system ochrony danych osobowych, pozwala nie tylko osiągnąć zgodność z RODO, ale też wypracować reputację firmy dbającej o prywatność,
 • utrzymanie spójnego systemu ochrony danych jest łatwiejsze i tańsze niż działania doraźne,
 • pewność w zakresie ochrony danych pozwala skupić się na procesach biznesowych.

ZAUFALI NAM