Szkolenia BHP

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi Kodeksu Pracy.

Szkolenia organizowane są w systemach otwartych i zamkniętych, na które zapraszamy do naszego ośrodka, lub na życzenie Klienta organizujemy kursy wyjazdowe do Zleceniodawców.

Szkolenia BHP

Oferujemy:

 • Szkolenie BHP wstępne – dla nowo zatrudnionych pracowników (instruktarz ogólny)
  Szkolenie wstępne obejmuje:
  • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy),
  • szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk)
 • Szkolenia BHP okresowe dla poszczególnych grup zawodowych:
  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych ,
  • pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych.

Organizujemy szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe w formie:

Zgodnie z Art. 273 § 2 Kodeksu Pracy Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia.
Nasze szkolenia poprzedzone są staranną analizą potrzeb naszych Klientów.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń i chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze. Wielokrotnie udowodniliśmy, że szkolenie nie musi być "przykrym obowiązkiem", bowiem stosujemy nowoczesne środki audiowizualne (filmy video, plansze i folie szkoleniowe) ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp), a nasi wykładowcy są znanymi specjalistami.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Prowadzimy szkolenia w jezykach: polskim, angielskim i niderlandzkim.

ZAUFALI NAM